ورمی کمپوست |مشاوره تولید کود الی | چای کمپوست | کرم خاکی | طرح توجیهی ورمی کمپوست
[ ]
 
 
معرفی چند کتاب ورمی کمپوست
معرفی چند کتاب از اساتید دانشگاه تهران

که باعث افتخاره بنده است که زیر نظر چنین استادهایی کسب علم کردیم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ورمی کمپوست

پدیدآورنده: محمدعلی عبدلی، محمدرضا روشنی

تعداد صفحه: ۲۶۲
نشر: دانشگاه تهران (۱۱ اسفند، ۱۳۸۶)
شابک: ۹۶۴-۰۳-۵۷۲۰-۰
قطع کتاب: وزیری

قیمت پشت جلد:      ۲۷۰۰۰ ریال


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ورمی کمپوست~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تولید ورمی کمپوست برای کشاورزی پایدار

پدیدآورنده: گوپتا، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی (مترجم)، حسینعلی علیخانی (مترجم)

تعداد صفحه: ۲۶۸
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران (۱۷ مهر، ۱۳۸۵)
شابک: ۹۶۴-۸۱۷۱-۹۰-۴
قطع کتاب: وزیری

قیمت پشت جلد:      ۳۰۰۰۰ ریال

http://www.aftabir.com/glossaries/book/images/bdb09e6dde2f4828836097eb85f3bdd20.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

راهنمای تولید ورمی کمپوست در کشاورزی پایدار

پدیدآورنده: احمد بای بوردی، زیبا نجف زاده نوبر، یونس فاتح

نتعداد صفحه: ۱۰۰
نشر: هنر امین (۰۸ اسفند، ۱۳۸۶)
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۵۲-۱۹-۰
قطع کتاب: وزیری

قیمت پشت جلد:      ۲۵۰۰۰ ریال     

http://vista.ir/include/books/images/bde122eb4dc574412024eb863e3ebab5a.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تولید ورمی کمپوست و فراورده های جانبی آن

پدیدآورنده: زهرا قهرمانی، ایرج اله دادی، غلامعباس اکبری                                         

تعداد صفحه: ۱۷۰
نشر: دانشگاه تهران (۲۳ دی، ۱۳۸۶)
شابک: ۹۶۴-۰۳-۵۶۸۴-۰
قطع کتاب: وزیری

قیمت پشت جلد:      ۲۱۰۰۰ ریال                                                              http://booobe.com/images/products/jpg/140-200/9dbeb61606737a54ec0cdedf10877a57cd60fa7dboOobe.jpg           

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

پرورش کرمهای مولد ورمی کمپوست و کشاورزی پایدار

پدیدآورنده: تی.وی ساتی، حسینعلی علیخانی (مترجم)

تعداد صفحه: ۱۶۴
نشر: آییژ (۰۸ اردیبهشت، ۱۳۸۶)
شابک: ۹۶۴-۹۷۰-۰۱۶-۱
قطع کتاب:  پشت جلد:  ۲۴۰۰۰ ریال                                                      http://vista.ir/include/books/images/babc17871661e5ea7ef9bd366bd5a5c87.jpg

  ورمی کمپوست vermicompost
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ساعت : 4:42 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
استفاده از کرم خاکی Eisenia foetida در تغذیه آبزیان پرورشی

استفاده از کرم خاکی Eisenia foetida در تغذیه آبزیان پرورشی
مقدمه :

ترکیبات هر ماده غذایی خصوصا میزان پروتئین ، عامل مهمی در انتخاب آن به عنوان غذا در صنعت کشت و پرورش آبزیان ، دام ، طیور و .... میباشد . در آبزی پروری نیز مانند پرورش سایر جانوران ، غذادهی و تغذیه ، یکی از ارکان اصلی موفقیت در تولید محسوب می گردد . استفاده از غذاهای زنده به لحاظ حفظ ارزش غذایی تا زمان مصرف، دارا بودن انزیم های گوارشی و کمک به هضم راحت تر غذا به هنگام مصرف و کاربردهای ارزشمند دیگر مورد توجه می باشد. دربین انواع غذاهای زنده ، استفاده از برخی از کرمها و کرمی شکلان روند افزایشی پیدا کرده است .
.: www.PersianFish.com :.
   
این موجودات مانند انواع کرمهای کم تار وپر تار و لاروکرمی شکل سوسک و سایر حشرات ، با توجه به ارزش غذایی مناسب و برابری نسبی ارزش غذایی آنها با نیازهای انواع آبزیان ، مانند میزان مناسب پروتئین و چربی ودارا بودن انواع اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه ، مورد توجه قرار گرفته اند . مزیت استفاده از این گونه ها ، علاوه برارزش غذایی مناسب ، امکان پرورش و سازگاری آنها در محیط های پرورشی می باشد که این امر زمینه پرورش آنها را در هر محیطی فراهم می سازد . هدف مقاله حاضر ، معرفی چند غذای زنده مورد استفاده در آبزی پروری دنیا ، با تاکید بر ارزش غذایی آنها می باشد.

نیازهای غذایی :

به طور کلی انواع آبزیان پرورشی ، به ویژه ماهیان به 50ـ35 درصد پروتئین و 20ـ5 درصد چربی و در جیره غذایی خود نیاز دارند. این ارقام با رشد آبزی ، گونه ، رژیم غذایی و شرایط محیطی و پرورشی تغییر می کند ، به طوری که در پرروش قزل آلا از مرحله تغذیه فعال تا مولد به 52ـ45 درصد پروتئین و 15ـ9 درصد چربی در جیره نیاز می باشد . این اعداد در پرورش کپور معمولی به 42ـ36 درصد پروتئین و 18ـ8 درصد چربی و در میگوها به 45ـ35 درصد پروتئین و 10ـ5 درصد چربی در جیره می رسد . در مورد اسیدهای چرب و آمینه ضروری نیز این نیازها وجود دارد . در مورد اسید چرب لینولنیک (3:81 n -3) و اسید آمینه آرژنین در قزل آلا ، نیاز آن به ترتیب 6/1 ـ 8/0 و 8/3 ـ 5/3 در مورد کپور معمولی 71ـ70 و 2/4 ـ 0/4 و در مورد انواع میگوها 52/0 ـ 50/0 و 5/8 ـ 2/80 درصد چربی و پروتئین جیره می باشد ( سالک یوسفی ، 2003 ؛ 1379 و Dynes) که با استفاده از انواع غذاهای زنده به طور مکمل در کنار انواع غذاهای زنده به طور مکمل در کنار انواع غذاهای فرموله شده گرانول ، نیازهای غذایی آبزیان به راحتی پوشش داده می شود .
.: www.PersianFish.com :.
در جدول شماره 1 برخی کرمها و کرم شکلان که به عنوان غذای زنده ، استفاده فراوانی دارند ، معرفی گردیده است :
 
گونه ترکیبات بدن بر حسب درصد وزن خشک منبع
پروتئین چربی خاکستر NFE*
کرم خاکی Eisenia foetida 63 11 6 19 صفرخانلو و همکاران 1383
کرم خاکی Eisenia foetida 59 9 17 15 Ng ,2000
کرم خاکی Dendrobaena veneta 45 11 29 3 صفرخانلو و همکاران 1383
کرم توبیفکس Tubifex tubifax 65 14 15 - Ng ,2000
کرم سفید Enchytraeus albidus 46 14 7 - طبیعی دراز کلا ، 1380
لاروکرم خونی Chironomid mlri 51 12 13 18 Ng ,2000
شفیره کرم ابریشم Bombaymori 72 19 3 5 Ng ,2000
لاروکرمی سوسک Tenebrio molitor 58 29 4 2 Ng , et al ,2001
*عصاره های عاری ازت NFE , Nitrogen Free Extact
همانگونه که در جدول شماره (1) مشاهده می گردد ، بارزترین ویژگی این موجودات وجود مقدار زیاد پروتئین در کنار میزان متعادل چربی ، خاکستر و NFE می باشد. بنابراین با توجه به گونه آبزی پرورشی و احتیاج غذایی آن به میزان مشخص چربی ، پروتئین و سیار مواد مغذی ، می توان از یک یا چند نوع از غذاهای زنده فوق استفاده نمود . استفاده از غذای زنده در تغذیه آبزیان باعث افزایش رشد و در صد بقا ، تحمل بیشتر نوسانات محیطی و بیماری و جذب بهتر پروتئین در بدن می گردد . (2001 ، Ng et al ؛ 2003 ، Dynes) این امر در تغذیه به بچه ماهیان سفید انگشت قدی که از کرم خاکی تغذیه نمودند ، به وضوح مشاهده گردید ( صفر خانلو و همکاران 1383) .
کرم خاکی از انواع غذاهای زنده ای است که با ترکیبات پروتئینی ( اسیدهای آمینه ) و اسیدهای چرب خود قادر به تامین نیازهای تغذیه ای آبزیان می باشد . میزان چربی نسبتا کمتر آن در مقایسه با سایر غذاهای زنده ( جدول شماره 1) در کنار درصد بالای پروتئین آن ، کرم خاکی را در ردیف غذاهای زنده با ارزش قرار داده است . در جدول شماره (2) میزان برخی از اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه ضروری در ترکیبات بدن کرم خاکی به همراه نیاز تغذیه ای انواع آبزیان پرورشی نشان داده شدها ست . .: www.PersianFish.com :.
جدول شماره (2) میزان اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب ضروری در ترکیبات بدن کرم خاکی و نیازهای تغذیه ای آبزیان به آنها ( اقتباس از سالک یوسفی ) .

نوع ترکیب نام میزان در کرم خاکی (در 100 گرم) مقدار ضروری در جیره آبزی بر حسب در صد پروتئین یا چربی جیره
قزل آلای رنگین کمان کپور معمولی انواع میگوی پرورشی
اسید های آمینه ضروری هیستیدین 23.2 1.6-1.7 2.0-2.1 1.5-2.32
میتونین 3.2 2.2-9.1 3.0-3.1 1.8-2.4
فنیل آلانین 3.6 3.2-3.5 6.4-6.5 4.1-4.3
لیزین 5.8 5.3-5.4 5.4-5.7 6.2-7.5
  اسید لینولئیک 6.1 1.0-1.2 0.9-1.1 0.8
اسید لینولنیک ؟ 0.8-1.6 1.0-1.1 0.5


همانطور که در جدول شماره (2) مشاهده می شود ، ترکیبات و میزان اسیدهای آمینه ضروری و نیز اسید چرب ضروری لینولئیک در کرم خاکی تقریبا به طور کامل قادر به پوشش نیازهای تغذیه انواع آبزیان پرورشی می باشد ، به طوریکه میزان برخی اسیدهای آمینه ضروری ماندن هیستیدین و متیونین ، حتی بیش از نیاز تغذیه ای آبزیان بوده و از این رو می توان استفاده از آن را در تغذیه بسیاری از آبزیان پیشنهاد نمود . کرم خاکی فاقد اسید آمینه ضروری تریپتوفان می باشد . در این صورت اگر کرم خاکی به صورت غذای مکمل در تغذیه موجود استفاده شود ، این کمبود با تغذیه از سیار غذاهای فرموله شده جبران شده و بنابراین مشکل نبودن تریپتوفان و کمبود احتمالی فنیل آلانین و لیزین ، بدین صورت بر طرف خواهد شد .
در مورد اسید چرب ضروری لینولئیک نیز مشکل کمبود آن در جیره وجود نداشته و در صورت کمبود احتمالی اسید لینوکئیک نیز مانند اسیدهای آمینه ضروری ، این مشکل با تغذیه از غذای گرانول برطرف می گردد .
با توجه به ارزش تغذیه ای و میزان مناسب پروتئین ، چربی و خاکستر ، کرم خاکی در مقایسه با سایر غذاهای زنده ، استفاده از کرم خاکی و آرد آن در تغذیه موجودات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج بدست آمده از تمامی تحقیقات ، اثر منفی ناشی از تغذیه از کرم خاکی را گزارش ننموده و برعکس تاثیر مثبت آن در رشد و نمو آبزیان پرورشی را نشان داده اند .
از آنجائیکه نیازمندیهای ماهی و سخت پوستان متفاوت می باشد ، جهت بررسی ارزش غذایی کرم خاکی و نقش آن در پرورش ماهیان و سخت پوستان ، نتایج تحقیقات انجام شده به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .
.: www.PersianFish.com :.

استفاده از کرم خاکی در تغذیه انواع ماهیان پرورشی :

استفاده از کرم های خاکی به صورت زنده و یا خشک ، در تغذیه آبزیان حائز اهمیت می باشد. ترکیبات مناسب اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه ضروری و وجود امگا 3 زیاد در این موجود ، استفاده از آن را نسبت به منابع گیاهی متمایز ساخته است . (No et al ,2001)
هضم و جذب آسان کرم خاکی ، علاوه بر دیگر خصوصیات مفید آن ، استفاده از آن را در پرورش دوران نوزادی و لاروی انواع آبزیان ، کار بردی ساخته است Ng و همکاران (2000) جهت تغذیه به بچه ماهیان انگشت قد گربه ماهی آفریقایی Clarias gariepinus از کرم خاکی استفاده کردند . نتیجه این تحقیق نشان داد که بچه ماهیان تغذیه شده با کرم خاکی رشد سریع تر و درصد بازماندگی و مقاوت در برابر استرس بالاتری نسبت به بچه ماهیان گروه شاهد که از کرم خاکی تغذیه نکرده بودند نشان دادند .
همچنین در تحقیق Yang و همکاران ، (2001) ، که در تغذیه ماهی آب شیرین رودخانه ای چین Mystus guttatus از کرم خاکی استفاده کردند ، رشد بهتر بچه ماهیان در مقایسه با گروه شاهد ، به وضوح مشاهده گردید . افزایش رشد ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان ، ماهی خاویاری سیبری Acipenser baeri مار ماهیان Seriala quinquerdiate , Anguilla anguilla , Angullia japonica در ژاپن و تایلند در تغذیه با انواع مختلف کرم خاکی نیز مشاهده گردید
( Apolinario et al ., 1998 a ; Hayashietal ., 1999 ; Bross etal .,2002;knights ,1996)
.: www.PersianFish.com :.

استفاده از کرم خاکی در تغذیه نواع سخت پوستان:

از کرم خاکی در تغذیه پست لارومیگو جهت افزایش رشد و نیز تسریع تخم ریزی در میگوهای مولد استفاده شده است . از این موارد می توان به تغذیه پست لارومیگوی پا سفید غربی Penaeus vannamei و میگوی بزرگ آب شیرین Macrobrachium rosenbergi از انواع کرمهای کم تار از جمله کرم خاکی اشاره کرد . در این موارد ، اشتیاق بالای پست لارو به تغذیه از کرم و نیز افزایش نرخ رشد میگوها ، قابل توجه بود
(Apolinario et al .,1998 ; Correia et al ., 2002)
در تغذیه خرچنگ آب شیرین Marrom با نام علمی Cheraxtenuimanus با کرم خاکی Eisenia foetida در استرالیا نتایج قابل توجهی بدست آمد .
این تحقیق که توسط (2003) Dynes صورت گرفت ، نشان داد کرم خاکی قادربه تامین تقریبا کامل نیاز غذایی و پروتئینی Marrom بوده و از سویی دیگر چربی کرم ، کلیه نیازهای خرچنگ به چربی را برطرف کرده و این امر باعث حذف روغن تون ماهیان مورد استفاده در جیره غذایی خرجنگ گردید . حذف روغن تون ماهیان کاهش قابل توجه هزینه غذا و به دنبال آن هزینه های جاری پرورش خرچنگ را به دنبال داشت .

نتیجه گیری:

استفاده از کرم خاکی در تغذیه آبزیان مختلف مانند ماهی و سخت پوستانی که رژیم گوشتخواری دارند ، می تواند مناسب باشد ، ترکیب پروتئینی و چربی ونیز ویتامین های بدن کرم خاکی عامل مهمی در انتخاب آن به عنوان غذا می باشد. در کنار این مطلب ، اندازه کرم خاکی نیز عامل بسیار مهمی می باشد که باعث استفاده مستقیم از کرم در تغذیه آبزیانی که دهان بزرگی دارند ( مانند ماهیان خاویاری ) می گردد . همچنین چون کرم تا مدتها در آب قدرت حرکت دارد ، می توان ازآن به صورت زنده در تغذیه آبزیانی که با تاخیر به سمت غذا می روند نیز استفاده نمود . ولی در مورد کرم سفید به علت کوچکی آن ، این عمل با مشکل مواجه می باشد . تولید کرم خاکی ساده بوده و تجهیزات بسیار کمی لازم دارد که تولید کرم خاکی با هزینه کم را امکان پذیر می سازد . ولی تولید سایر غذاهای زنده کرمی شکل مانند کرم سفید ، لارو کرم خونی و توبیفکس هزینه و امکانات بیشتری نیاز دارد. با مقایسه درصد پروتئین انواع غذاهای ذکر شده مشخص است که بعد از Tubifex ، کرم خاکی بیشترین میزان پروتئین و خاکستر و درصد متعادل چربی را دارد (جدول شماره 1) و مقایسه فاکتورهای تغذیه ای آن مانند پروتئین ، چربی ، خاکستر ، NFE ، انرژی و ... در مجموع ارزش تغذیه ای کرم خاکی را بارز می سازد. این امر حتی با مقایسه میزان اسیدهای آمینه و چرب ضروری (جدول شماره 2) مشخص می گردد .
استفاده از کرم خاکی با توجه به اندازه های متفاوت آن در دوره های مختلف زندگی ، معدود به سن خاصی از آبزی نبوده و با توجه به اهداف و امکانات کارگاه پرورش آبزی، از کرم بالغ ، جوان ، نوزاد و حتی کوکون (تخم ) کرم می توان استفاده نمود . ولی به طور مثال در مورد کرم سفید به علت کوچکی آن ، تنها در دوران لاروی و نوزادی آبزیان می توان از آن استفاده نمود و با رشد آبزی ، به علت اینکه موجود به دنبال غذاهای بزرگتر و متناسب با اندازه دهان خود می گردد استفاده از کرم سفید منطقی و کاربردی نمی باشد .
درصورت استفاده ازکرم خاکی به صورت خشک ، تهیه آن به صورت آرد ،بسیار ساده تر و به صرفه تر از تهیه آرد کرم سفید و یا آرد سایر کرمها می باشد. تهیه آرد کرم سفید ، با توجه به هزینه بالای تولید کرم و نیز کوچکی آن ، از نظر اقتصادی به صرفه نمی باشد (شکوریان ، 1372) . همچنین ضریب تبدیل غذایی کرم سفید 3 (آذری تاکامی ، 1378) و ضریب تبدیل غذایی کرم خاکی 2(صفر خانلو و همکاران 1383) میباشد. بدین معنی که تعداد بیشتری کرم سفید که گرانتر نیز تولید می شود ، برای رشد ابزیان پرورشی ، نیاز می باشد . از این رو استفاده از کرم خاکی در آبزی پروری می تواند در مقایسه با سایر غذاهای زنده ، مفیدتر ، انعطاف پذیرتر نسبت به پرورش و نیز ارزان تر باشد .
 
نویسنده‌:
دکتر حسین نگارستان - عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران
دکتر ابوالفضل سپهداری - عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران
مهندس لیلا صفر خانلو - کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی - شیلات

فهرست منابع :

ـ آذری تاکامی ، ق . 1378 . روش های تولید انواع غذاهای زنده دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران ، کرج 65 ص .
ـ شکوریان ، م . 1372 . بررسی روش های تولید انبوه کرم خاکی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ، 106 ص .
ـ صفرخانلو ، ل . ح . نگارستان ، ح . عمادی ، س . معینی 1383 . بررسی ارزش غذایی دو گونه کرم خاکی غالب ایران . Dendrobaena veneta , Eisenia foetida مجله علوم و فنون دریایی ، جلد 1 ، در حال چاپ .
ـ طیبی دراز کلا ، ل . 1378 . تحلیلی براستفاده از غذاهای زنده جانوری در پرورش آبزیان ، پایان نامه دوره کارشناسی شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران شمال ، 87 ص .
Apolinario , M . O , E, S Correia & A.s Souto 1998 a .
Apolinario, M. o., E. S. Correia & A. S. Souto. 1998a.
Utilization of earthen worm Eisenia foetida and Eudrilus eugeniae in the feeding of the snook Centropomus parallelus (Pisces, Centropomidae). Aquaculture- Brazil sustainable developement, 26 November 1998, Proceedings, Volume 2: Scientific papers. Recife, Brazil. .

Apolinario, M. o., E. S. Correia & A. S. Souto. 1998b.

Utilization of earthen worm (Eisenia foetida) in the feeding of Penaeus vannamei post larvae. Aquaculture-Brazil, sustainable developement 26 November, 1998, Proceedings, Volume 2: Scientific papers. Recife, Brazil .
Brosse, L., P. Dumont, M. Lepage, and E. Rochard, 2002.
Evaluation of a Gastric Lavage Method for sturgeons. North-American Journal of Fisheries Management Vol. 22, no. 3, pp. 955-960 .
Correia, E. S., J. A. Pereira, M. O. Apolinario, A. Horowitz and S. Horowitz, 2002. Effect of pond again on natural food availability and growth of the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergi. J . Aquaculture Engineering. Vol. 26. pp. 61-69 .

Dynes, R. A., 2003. Earthworms: technology information to enable the development of earthworm production. A Report for the Rural Industries Research and Development Corporation . Australian Government. Canberra, Australia. 33 p.


Hayashi, c., G. S. Goncalves,. V. R. B. Furuya, M. Y Nagae, C. M.1999. Utilization of different foods during feed training with fingerlings of (Pseudoplatystoma corruscans). J. Aquaculture. Vol. 1. pp. 258-267 .


Knights, B., 1996. Studies on feeding stimulation in young eels, Anguilla anguilla L., before and after first feeding using a novel rapid-screening method. J. Aquaculture Research. Vol. 27. pp. 379-385.


Ng, w. k., F. L. Liew, L. P. Ang and K. W. Wong, 2001.

Potential of mealworm (Tenebrio molitor) as an alternative protein source in practical diets for African catfish, Clarias gariepinus. J. Aquaculture Research. Vol 32. pp. 273-280.

Ng, W. K. earthworm as a potentional feed for fishes. J.

Fishing Chemistry. Vol. 132. pp.200-212.

Yang, J., Y. Lin, J. Liang, and Z. Chen, 2001. Analysis and evaluation on nutrition of natural forages of Mystus guttatus. Journal of Zhanjiang Ocean University. Vol. 21. no. 2. pp. 19-22.

  منبع برداشت :سایت پرشین فیش
http://persianfish.com/
چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ساعت : 4:22 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
آشنايي با كرم آيزينيا فوتيدا

 http://www.worms.com/worm-pdfs/images/teachers_guide_to_vermicomposting_img_10.jpg

 

آشنايي با كرم آيزينيا فوتيدا

(Eisenia foetida)

خداوند بيش از 3200 نوع كرم خاكي آفريده است كه دو نوع آن با ويژگي خاصي نجات دهنده

محيط زيست انسا ن ها و تامين كننده غذاي سالم آنها هستند، يكي از اين دو نوع كرم، كرم خاكي

و در سطح « كرم قرمز خاكي حلقوي باراني » است كه در زبان فارسي به

معروف است. (California Red Worm) « كرم قرمز كاليفرنيايي » بينالمللي به

برخي از مشخصات بيولوژيكي و مصرفي اين كرم:

-1 مقايسه پروتين : اين كرم داراي 70 درصد پروتين است در مقايسه با 22 درصد پروتين گوشت

قرمز يعني بيش از سه برابر و همچنين داراي امگا 3 نيز ميباشد.

-2 مصارف كرم: از اين كرم بدليل داشتن پروتئين در موارد زير استفاده ميشود:

-1-2 مصرف پروتئيني انساني : در ساير كشورها از جمله در كشور آمريكا غذاي مصرفي مردم

است(از گرانترين غذاهاي فروشگا ه هاي زنجيره اي مك دونال د )، با توجه به فرهنگ م ا استفاده از آن فعلا

امكانپذير نميباشد. (خود كرم به عنوان پروتئين)

-2-2 مصرف پروتئيني حيواني: غذاي دام، طيور و ماهي (مصرف خود كرم)

-3-2 مصارف بهداشتي و آرايشي: مصارف در توليد لوازم آرايشي و بهداشتي(مصرف خود كرم)

-4-2 مصارف دارويي: مصارف در داروسازي (مصرف خود كرم)

-5-2 توليد كود : ازطريق اين كرم زبال ه هاي تر و فضولات حيواني دفع و به كود جديدي به نام ورمي

تبديل ميشود. (تبديل زباله به كود غني طبيعي كشاورزي)(توسط كرم) (Humus) كمپوست يا هوموس

-6-2 خواص كود : بدليل خاصيت اسفنجي كود توليد شده در نگهداشت آب، در آب ادكردن زمي ن هاي

باير و شورهزار استفاده ميگردد.(از كود توليدشده به همفرانه اّوري خاص)

تبصره: براي هر بند مزايايي است كه به منظور عدم تطويل از ارائه آن خودداري شد.

-3 خوراك كرم : همه نوع زباله تر شهري و فضولات حيواني بجز سنگ، شيشه ، پلاستيك، آه ن آلات و

مواد گوشتي غذاي اين كرم م ي باشد. به همين دليل اسم ديگر اين كرم، كرم آشغال خوار است . در شهر

هر شهروند ايراني روزي 800 گرم و هر روستايي روزي 350 گرم زباله توليد م ي كند كه 70 درصد آن

خوراك اين كرم م ي باشد. اين كرم معادل وزن خود در روز غذا مي خورد و 60 درصد آن ب ه كود تبديل

ميشود و مابقي براي تكثير و افزايش وزن كرم مصرف ميشود.

-4 خواص كود: فضولات اين كرم كودي است به نام ورمي كمپوست با خواص زير:

-1-4 بي بو است.

-2-4 مانع از ايجاد علف هرز ميشود.

 http://img.ehowcdn.com/article-page-main/ehow/images/a06/36/lp/raise-red-worms-fishing-800x800.jpg

-3-4 استفاده از اين نوع كود، كيفيت محصولات كشاورزي را نسبت به كود شيميايعيم لا حدود 50

درصد و كميت (تعداد در واحد سط ح ) آنها را نيز چيزي در حدود 30 تا 70 درصد افزايش م ي دهد. و به

علاوه مشكلات مربوط به باقي ماندن كود شيميايي در مواد غذايي را ندارد.

-4-4 بدليل خاصيت اسفنجي كود توليد شده در نگهداشت آب و آزاد سازي تدريجي آب موجود، از اين

كود به همفرانه اّوري خاص، اقدام به بارور نمودن و حاصلخيزي زمين هاي شور ه زار، شيميايي شده ،

كوهپايه و غيرقابل كشت ميشود.

2 سانتيمتر كود ورمي كمپوس ت از زباله بشر به 500 تا 1000 سال / -5-4 در عالم طبيعت براي توليد 5

زمان نياز است و از طريق اين كرم اين مدت به 5 سال كاهش پيدا ميكند.

-5 در كشورهاي كانادا و آمريكا ، سط لهاي مخصوص زباله طراحي شده است كه زباله تر در منازل به

صورت خانگي تبديل به كود شده و كود هوموس توليدي جمع آوري و در باغچه ها استفاده شده و يا

فروخته ميشود. و از اين طريق هزينه جمعآوري و حمل و نقل و دفن زباله به حداقل رسيده است.

-6 قيمت جهاني كرم كيلو 33 دلار و قيمت جهاني كود كيلو 3000 ريال ميباشد.

مشكلات:

-1 مشكل فرهنگ مصرف ، موجب شده است كه بدليل نبود استاندارد در مواد خوراكي ، مردم به ميزان

سموم موجود در محصولات آگاه نباشند ، توليد كننده هم براي آن هزينه اي نپردازد . لذا بجاي استفاده از

اين كود مبادرت به استفاده از كود شيميايي و يا كودهايي كه با گوگرد پوشش داده شده اند و تحت

عنوان كود آلي فروخته ميشوند، نمايند.

-2 در بازار فعلي هم امكان صادرات اين كود فراهم است، كه مجوز قانوني براي صادرات كود و كرم داده

شده است.

راهكارهاي پيشنهادي:

-1 دولت ياران ه هاي پرداختي براي كودهاي شيميايي را قطع نمايد و براي استفاده از كودهاي بيولوژيك

يارانه پرداخت كند.

-2 استاندارد ، كيفيت محصولات كشاورزي از جمله ميزان مجاز ازت تعيين و با معدوم كردن محصولات

غيراستاندارد فرهنگ استفاده از كود هوموس ايجاد شود.

-3 ارائه تشوي ق هاي صادراتي براي كود ، كرم و مواد توليدي از اين كرم، تا امكان سرمايه گذاري در اين

عرصه نيز فراهم گردد

 ورمی کمپوست vermicompost

چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ساعت : 4:18 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
خواص کود ورمی کمپوست

خواص کود ورمی کمپوست

کود بیولوژیک ورمی‌کمپوست:
ورمی‌کمپوست عبارتست از مدفوع کرم‌هایی که از کود دامی یا هر مواد آلی دیگر تغذیه کرده و مواد آلی را به ذرات خیلی ریز خرد می‌کنند.
ورمی‌کمپوست نتیجه هضم طبیعی غذا در سامانه هاضمه کرم‌خاکی است و دوره رشد گیاه را بوسیله داشتن میکروارگانیسم و همچنین مواد آلی فعال و تسریع می‌نماید.

ورمی‌کمپوست یک کود بیوارگانیک است که بسیار نرم، سبک وزن، ترد، تمیز و بی‌بو بوده و ظاهری کم و بیش شبیه به پودر گرانوله قهوه دارد.
کیفیت ورمی‌کمپوست به نوع غذا (محیط کشت) یا مواد زائد آلی که کرم‌ها از آن تغذیه کرده‌اند، بستگی دارد. برای مثال کرم‌ها می‌توانند مواد آلی با سلولز زیاد مانند خاک اره را هضم کرده و یک مادة اصلاح‌کنندة خاک با کیفیت پائین تولید نمایند، برعکس کرم‌ها قادرند با مواد غنی از ازت و فقیر از سلولز ورمی‌کمپوست با کیفیت عالی تولید نمایند.
نسبت کربن به ازت (C/N) ورمی‌کمپوست برابر ۲۰ و پائین‌تر از آن می‌باشد. طول دانه‌های خشک ورمی‌کمپوست بین ۱-۵mm و وزن مخصوص آن نیز کمتر از خاک گلدان است. هوموس آن حدود %۲۰ وزن خشک آن می‌باشد.
یکی از مصارف عمده که امروزه در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از زباله جهت تولید ورمی‌کمپوست می‌باشد. هزینة دفع بسیاری از زائدات آلی که توسط صنایع نوین تولید می‌شوند گران تمام شده و مسائلی از قبیل بو یا آلودگی آبهای سطحی را موجب می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد که این‌گونه مسائل با استفاده از کرم‌های خاکی می‌توانند برطرف شوند بخصوص استفاده از کرم‌های‌خاکی ایزنیافوتیدا (E.Fotida).
که می‌توانند در حضور هوا به تجزیة مواد آلی پرداخته و در نتیجه آلودگی محیط را کاهش دهند. بسیاری از انواع زائدات آلی انسانی، حیوانی و صنعتی برای تولید ورمی‌کمپوست بکار رفته و کود حاصله در بازارهای آمریکا، ایتالیا، فیلیپین و … فروش دارد.
موارد استفاده ورمی‌کمپوست:
ورمی‌کمپوست قابل استفاده در کلیه محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای می‌باشد.
اهم خواص فیزیکی و شیمیایی ورمی‌کمپوست عبارتند از:
سبک و فاقد هرگونه بو
عاری از علفهای هرز
حاوی میکروارگانیسم‌های هوازی مفید مانند ازتوباکتری‌ها
بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی
دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز
دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین‌ها بویژه ویتامین B12
قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی
فرآوری آسان و سریع‌تر از بیوکمپوست
عاری از باکتری‌های غیرهوازی، قارچ‌ها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن
اصلاح کنندة خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک.
انواع کودهای بیولوژیک:
رایج ترین این کودها با استفاده از موجودات زیر تهیه می‌شوند:
باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن مولکولی
قارچهای میکوریزی
میکروارگانیسمهای حل کننده فسفاتهای نامحلول
باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه
میکروارگانیسمهای تبدیل کننده مواد آلی زاید به کمپوست
کرمهای خاکی تولید کنننده ورمی‌کمپوست   
باروری و حاصل‌خیزی خاک:
کرم‌های‌خاکی در نتیجة فعالیت خود باعث تسریع تحرک یون‌ها در سطح و عمق پروفیل خاک می‌گردند. در این مرحله آنها با ترشح مواد شیمیایی می‌توانند برخی از عناصر غذایی پایة موجود در خاک را از حالت تثبیت خارج نموده به شکل قابل جذب گیاه تبدیل کنند.
این فرایند توسط کرم‌های‌خاکی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌گیرد‌. مثال تأثیر مستقیم آنها در معدنی شدن ازت است این عنصر که معمولاً به شکل کمپلکس‌های آلی غیرقابل استفادة گیاه در خاک وجود دارد پس از عبور از لولة گوارش کرم‌های‌خاکی ابتدا به آمونیاک و سپس به نیتریت و نیترات تبدیل می‌گردد. تأثیر غیرمستقیم کرم‌های خاکی در ازدیاد حاصل‌خیزی خاک، ازدیاد فعالیت میکروارگانیسم‌ها و جانوران خاکزی در نتیجه تولید مواد محرک ریشه نظیر ویتامین‌ها بویژه ویتامین B12 است.
بنابراین با توجه به نقش کرم‌های‌خاکی در اصلاح ساخت بافت و سایر عوامل یاد شده دارند. بطور مستقیم در ازدیاد حاصل‌خیزی و باروری خاک و افزایش محصول مؤثر واقع می‌شوند. همچنین شواهد بسیاری وجود دارد که غلظت کلسیم، سدیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر و مولیبدن قابل جذب در مدفوعات کرم‌های‌خاکی بیشتر از محیط اطراف آنها می‌شود.
مقایسه کود گاوی با کود ورمی‌کمپوست:
هزینه مصرف کود گاوی در ۱ هکتار  ۳۰ تن، از قرار هر تن کود گاوی ۲۵۰۰۰تومان، معادل ۷۵۰۰۰۰ تومان میشود.
هزینه مصرف کود ورمی‌کمپوست در ۱ هکتار  ۱۰ تن، از قرار هر تن ورمی‌کمپوست ۵۰۰۰۰تومان، معادل ۵۰۰۰۰۰ تومان می¬شود. (در صورتی که از طریق مزرعه دار تولید شود در هر کیلو بین ۵۰ تا ۸۰ تومان است.)

کود گاوی
در هر هکتار ۲۵۰۰۰۰ تومان هزینه  اضافی دارد. (افزایش هزینه کارگری تا میزان هم وزن خود برای وجین علف هرز دارد زیرا علف هرز حاصل تمام توان تولیدی خاک و زمین را برای باروری خود جذب می¬نماید.)
علف هرز دارد.
مواد شیمیایی دارد.
افزایش محصول در قیاس با کود ورمی‌کمپوست ندارد.
(لکن در قیاس با زمین بدون کود، افزایش محصول دارد.)
میزان مصرف کود حدود ۳ برابر کود ورمی‌کمپوست است.
محصول تولیدی ارگانیک نیست.
کود ورمی‌کمپوست
در هر هکتار ۲۵۰۰۰۰ تومان کاهش هزینه دارد.
علف هرز ندارد.
مواد شیمیایی ندارد.
افزایش محصول از ۲۰ تا ۷۰ درصد دارد.
میزان مصرف کود یک و سوم کود گاوی است.
محصول تولیدی ارگانیک است.

ورمی‌کمپوست و رشد و نمو گیاهان:
گیاهانی که از کود ورمی‌کمپوست تغذیه می‌کنند معمولاً دارای ظاهری بلندتر و رشدی سریعتر می‌باشند. بر اساس آزمایشات و تحقیقات انجام شده، استفاده ورمی‌کمپوست با غلظت کمتر در رشد و نمو گیاهان تاثیر بیشتری دارد. این نتایج علمی بر اساس یافته های مرکز تحقیقات اوهایو ( Ohio state university ) انجام شده است. گزارشات این نتایج به شرح زیر می‌باشد:
کود ورمی به عنوان یکی از اجزاء مغذی گیاهان در باغبانی و گل کاری تاثیر مستقیمی در خواص فیزیکی و شیمیایی و رشد و نمو گیاهان دارد. ( منابع زیست فنّاوری )  Biosource  Technology) )
افزایش در میزان رشد و نمو گیاهان همیشه به عنوان یک مزیت و برتری محسوب نمی‌شود. اما کود ورمی ‌فعالیت و عملکرد بیولوژیکی دارد و خود مواد دفع کننده قارچی دارد که از رشد بی‌رویه و منفی محصول جلوگیری می‌کند و به گونه‌ای روند رشد گیاهان را کنترل می‌کند.
تاثیر ورمی‌کمپوست درافزایش گیاهان:
افزایش جمعی گیاهان پس از تغذیه از کود ورمی در هر سانتی متر افزایش می‌یابد.
تاثیر ورمی‌کمپوست درافزایش ریشه:
در هر آزمایش علمی انجام شده، گیاهانی که از کود ورمی‌کمپوست تغذیه نمودند تاثیر قابل توجهی در رشد و افزایش ریشه گیاهان داشتند. افزایش ریشه گیاهان، ظرفیت جذب آب و مواد مغذی دیگر را بالا برده و از لحاظ علمی گیاهان را قوی‌تر و سالم‌تر می‌سازد. در صورتیکه اگر رویش شاخه‌ها به طور نامناسبی افزایش یابد، خطر ایجاد چسبندگی و به هم فشردگی در ریشه گیاهان وجود دارد که در این صورت گیاهان احتیاج به پیوند زنی و نشاء دارند. آزمایشات نشان داد که چسبندگی در ریشه گیاهان باعث کاهش رشد آنها خواهد شد. پس از این تحقیقات، اهمیت و ارزش سلامتی و قوت در ریشه گیاهان برای محققان و کشاورزان آشکار شد.

تاثیر ورمی‌کمپوست بر اندازه گلها:
زمان برداشت گلهای میمون آزمایش شده، محققان دریافتند نکته بسیار ارزشمند این آزمایشات این است که گلهایی که از کود ورمی‌کمپوست تغذیه نمودند، رشد بیشتری از لحاظ ساقه و گلبرگ داشتند و در مقایسه با گلهای دیگری که از کودهای معمولی (کودهای شیمیایی و ...  ) تغذیه نمودند رشد ظاهری قابل توجهی داشتند. در نتیجه ظاهر متفاوت و زیبای گلها نظر خریدارن و ناظران را به خود جلب نمود به طوریکه به مرور بر میزان بهای آن گلها افزوده شد.
تاثیر ورمی‌کمپوست درضخامت و کلفتی ساقه گیاهان:
طی آزمایشات انجام شده توسط محققان، ضخامت ساقه گیاهان پس از تغذیه از کود آلی ورمی‌کمپوست افزایش قابل توجهی داشته است گرچه ایجاد ضخامت بیشتر در ساقه از اهمیت کمتری نسبت به دیگر عوامل در رشد گیاهان برخوردار است اما در بعضی گلها و گیاهان اهمیت بسزایی دارد مانند گلهای میمون که ضخامت در ساقه آنها تاثیر آشکاری بر زیبایی ظاهری این گل دارد.


تاثیر ورمی‌کمپوست در سرعت رشد و نمو گل و گیاه:
گیاهانی که در بستری با کود آلی ورمی‌کمپوست پرورش می‌یابند معمولاً رشد و نموی بیشتر و سریعتری نسبت به گیاهان دیگر دارند. در آزمایشات تحقیقاتی که بر روی گل میمون و کلم بروکلی انجام شد، نشان داد که دوره کامل رشد و نمو گلهای  میمون ۲ تا ۳ روز کمتر از دیگر گلها و گیاهان است و گل کلم بروکلی نیز در زمان نشاء و جوانه زنی،  برگهای بیشتری تولید کرده است.
نتیجه:
عکس‌العمل گیاهان مختلف به کود آلی ورمی‌کمپوست بر اساس چند عامل مهم می‌باشد. اولین و مهمترین عامل این است که نتایج آزمایشات مختلف در پرورش گیاهان با استفاده از کود ورمی در مناطق آب و هوایی مختلف متفاوت است. پیشرفت مراحل رشد برای هر گیاه در مناطق آب و هوایی مختلف یکسان نمی‌باشد و مسلماً واکنش گیاهان به سامانه کود ورمی‌کمپوست نیز متغیر خواهد بود. گیاهانی که در شرایط مطلوب آب و هوایی و تغذیه‌ای مناسب رشد می‌کنند، عکس‌العمل کندتری نسبت به افزایش میزان کود و دیگر افزودنی‌های شیمیایی به بستر خاک نشان می‌دهند. در حالی که گیاهانی که در شرایط غیر مطلوب آب و هوایی و تغذیه‌ای نامناسب رشد و پرورش پیدا می‌کنند، عکس‌العمل سریعتر و مطلوبتری در افزودن کود ورمی به خاکشان نشان می‌دهند.

نویسنده: مهندس میثم کرمانی

منبع سایت گیلدا

 ورمی کمپوست vermicompost

موضوعات مرتبط: ورمی کمپویت
چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ساعت : 4:3 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
مقدار و نحوه مصرف کود ورمی کمپوست

مقدار و نحوه مصرف کود ورمی کمپوست:


بهترین روش مصرف هر نوع کود انجام آزمون خاک و مشاوره با کارشناسان تغذیه گیاه و خاکشناسی می باشد ولی بصورت عام مصرف ورمی کمپوست محدودیتی نداشته و مقادیر پیشنهادی بصورت عمومی و تجربی مورد آزمایش قرار گرقته است و مصرف بیش از مقادیر پیشنهادی نیز باعث سوختن گیاه نمی گردد.

کود ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان با کل خاک و یا هنگام کاشت نهال بصورت چاله ای در اطراف ریشه (چالکود) مصرف نمایید.

گلدانهای آپارتمانی:
به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.

در صورت جابجایی گلدان معادل ۲۰% الی ۴۰% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید.
ترکیب خاک اره و ورمی کمپوست هم از نظر کیفیت  و هم از نظر هزینه خیلی بهتر از سایر بستر هاست.


باغچه های خانگی :
۲ تا ۳ کیلو گرم کود ورمی کمپوست در هرمتر مربع ( بصورت مخلوط با خاک سطحی).

گلهایی که به صورت زهکش آبیاری می گردند مانند بنفشه آفریقایی :
۲ تا ۳ قاشق کود ورمی کمپوست  را در یک لیوان آب مخلوط و بعد ۲۴ ساعت، مایع بدست آمده را که ورمی تی (Vermi Tea) نام دارد را در ظرف زیر گلدان ریخته و گلدان را درون آن قرار دهید.

گیاهانی با ریشه غرق آبی مانند بامبو :
۲ تا ۳ قاشق کود ورمی کمپوست را در پارچه تنظیف پیچیده و به صورت تی بگ (Teabag) داخل گلدان آب قرار دهید.

صیفی جات:
۵/۱ تا ۵/۲ کیلوگرم کود ورمی کمپوست  در هر متر مربع بصورت مخلوط با خاک سطحی به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر.

سبزی کاری:
مخلوط ۱۰% الی ۱۵% کود ورمی کمپوست  با خاک گلدان یا خاک سطح باغچه، حداقل به عمق ۲ تا ۵ سانتی متر.

درختان مثمر:
۳ تا ۵ کیلو گرم برای هر درخت به صورت چالکود.

درختان غیر مثمر:
۲ تا ۳ کیلوگرم برای هر درخت به صورت چالکود.

نشا کاری و تکثیر:
۲۵ تا ۷۵ گرم برای هر نشا

نهال کاری:
۵۰۰ گرم برای هر نهال بصورت چالکود.

زمینهای زراعی:

۶ تا ۹ تن در هکتار بسته به نوع کشت و کیفیت خاک.

 ورمی کمپوست vermicompost

چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ ساعت : 3:55 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
ضرورت تولید و مصرف کود کامل ماکرو

ضرورت تولید و مصرف کود کامل ماکرو

بکار گیری کودهای شیمیایی به همراه کود های آلی در بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش بازده محصولات کشاورزی امری ضروری و شناخته شده است. با این وجود رعایت تعادل بین عناصر غذایی حتی نسبت به میزان مصرف کود اثر بخشی بیشتری بر عملکرد و کیفیت محصول دارد. بطوری که حداکثر تاثیر از یک عنصر غذایی را هنگامی می توان انتظار داشت که سایر عناصر غذایی نیز به میزان کافی وجود داشته باشند از این رو نسبت عناصر غذایی در کود اهمیت زیادی دارد.

نگاهی به آمار مصرف کود در کشور و مقایسه آن با گذشته و سایر نقاط جهان ( جدول و نمودار 1 )نشان میدهد که گرچه در طول 20 سال گذشته مسیر عدم تعادل مصرف عناصر غذایی تا حدودی بهبود یافته و نسبت مصرف  نیتروژن، فسفر و پتاسیم از 3- 11- 100 در سال 1370 به 12-41-100 در سال 84 و به 17-46-100 در سال 1386 رسیده است.

 ولی همچنان تا رسیدن به نتیجه مطلوب و مصرف متعادل کود فاصله زیادی وجود دارد. که قرار دادن کودهای کامل ماکرو با فرمول های مناسب بجای T.S.P وارداتی یکی از اقتصادی ترین و بهترین گزینه برای اضافه شدن پتاس در مقابل کاهش فسفر خواهد بود .

جدول 1 – مقدار و نسبت عناصر غذایی پر مصرف در چند کشور جهان بر حسب میلیون تن

ردیف

نام کشور

نیتروژن N

فسفر P2O5

پتاسیم K2O

مجموع N.P.K

از سهم جهانی درصد

نسبت N-P-K

1

چین

000/31

700/11

100/6

800/48

8/29

20-38-100

2

هندوستان

048/14

563/5

334/2

045/22

5/13

17-40-100

3

آمریکا

794/11

355/4

672/4

821/20

7/12

40-37-100

4

اروپا

459/8

530/2

871/2

860/13

5/8

34-30-100

5

ایران

183/1

549%

209%

941/1

2/1

17-46-100

6

جهان

892/97

856/38

148/27

895/163

100

28-40-100

افزون بر این ممکن است بدلیل استفاده از ارقام پرمحصول و برداشت هر ساله از اراضی تحت کشت و برخی تغییرات محیطی ویاتجمع بعضی عناصر غذایی درخاک زمینه عدم تعادل کودی باکاربردفرمول ثابت باسرعت بیشتری بروز نماید.

بدیهی است یکی از راه های مؤثر برای رفع این مشکل عرضه کود کامل با چند فرمول مناسب هر زمین و هر گیاه بجای بخشی از کودهای تک عنصری است که بصورت سنتی و غیر علمی مصرف میگردد. تولید انواع کودهای کامل مناسب هر منطقه و گیاه در کشور ما با توجه به وجود  تعداد کافی واحد تولیدی و آزمایشگاه خاک و متخصص در یک برنامه ریزی صحیح و بدون سرمایه گذاری جدیدی قابل اجرا است. کما اینکه امروزه حدود 30 درصد از کود مصرفی جهان از انواع کودهای چند عنصری با همین روش تولید کود ماکرو در ایران یعنی فرآیند فرموله و مخلوط و گرانول کردن بدست می آید.

باید توجه داشت امروزه استفاده صحیح از کودهای تک عنصری پرمصرف و کم مصرف با توجه به تنوع زیاد و ترکیب متفاوت ، برای بسیاری از کشاورزان بویژه خرده مالکین کم سواد دشواری های زیادی را به همراه دارد. در حالیکه استفاده از کودهای کامل با درجات مختلف کودی می توانند در رفع نیاز های خاص این قشر از کشاورزان نقش برجسته ای داشته باشند. به همین دلیل در بعضی از کشورهای جهان استفاده از این کودها با رشد بی سابقه ای همراه بوده است، از جمله می توان به آرژانتین اشاره نمود که طی چهار سال (2001- 1998) میزان مصرف این نوع کود بیش از 10 برابر افزایش یافته است(6). حتی یک تغذیه متعادل می تواند از گسترش بیماری های گیاهی به هنگامی که غلظت عناصر غذایی بیشتر و یا کمتر از محدوده کفایت شود تاثیر گذار باشد. در این جنبه نیز استفاده از کود کامل ممکن است نقش خوبی بازی کند(4). افزون بر این از آنجا که کمبود عناصر کم مصرف در خاکهای کشور گستردگی زیادی دارند کودهای کامل افزون بر عناصر غذایی اصلی برای اختلاط با این عناصر و رفع نیاز گیاه نیز بسیار مناسب می باشند. بر این اساس مقاله حاضر به تشریح روند تولید و مصرف کودهای کامل (ماكرو) محتوی ریز مغذی در کشور و همچنین اهمیت مصرف آن در بخش کشاورزی با توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن می پردازد.

چالش تولید كودهاي کامل (ماكرو) در كشور

تولید کودهای شیمیایی کامل ماکرو در کشور توسط بخش خصوصی از سال 1377 آغاز گردید و با شیب ملایمی تا سال 1384روند رو به رشدی طی نمود، اما از سال 1385 بدلیل دیدگاه متفاوت مدیریت وقت موسسه خاک و آب با این توجیه که ساخت کود کامل اتلاف منابع است ادامه پیدا نکرد و منجر به کاهش و حذف کامل این کود از سبد مصرفی کشاورزان گردید و اعتبار آن صرف خرید کودهای تک عنصری به ویژه اوره شد .این در حالی بود که کود کامل ماکرو بخش کوچکی از کل کود مصرفی کشور را تشکیل می داد(جدول و نمودار 2).  به دنبال این موضوع تعطیلی و رکود کارخانه ها و کارگاههای تولید کودهای کامل آغاز شد که با توجه به پیگیری بعمل آمده و تصمیم های گرفته شده در معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، جدول توزیع کود یارانه ای با قراردادن کود کامل اصلاح گردید . اما هیچ برنامه منظمی برای مقدار تولید آن وجود ندارد و همه ساله وابسته به تصمیم مقطعی مسئولین مربوطه می باشد .

 

جدول 2- روند مصرف کود کامل ماکرو و نسبت آن به کل کود مصرفی در کشور (1).

سال

کل کود شیمیایی

کود کامل ماکرو

درصد نسبی

تن

1376

2426170

-

-

1378

2374008

85100

6/3

1380

2927838

256437

7/8

1386

3416483

148929

4/4

1387

3345785

4750

14/0

 

با این  وجود توزیع و قیمت فروش انواع  کود شیمیایی یارانه ای در سال 1388 نشان می دهد که مقدار کود کامل ماکرو کمتر از 10 درصد اوره و همچنین کمتر از 5/6 درصد کل کودهای یارانه ای است(جدول و نمودار1- 3 و2-3 و3- 3 و 3 ). این در حالی است که قیمت یارانه ای کود کامل ماکرو سه برابر اوره و بیشتر از بقیه کودها در نظر گرفته شده است. در این شرایط یکی از اشکالات اصلی همانا، اعطای یارانه بیشتر به کودهای نیتروژنی خصوصا اوره خالص است که تا حدود زیادی موجب عدم مصرف متعادل عناصر غذایی و هدایت کشاورزان به مصرف بیشتر آن می شود.

 

 

 

 

جدول 3- توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمایی یارانه ای در سال 1388.

نوع کود

مقدار توزیع

(هزار تن)

نسبت به کل کود

(درصد)

قیمت فروش هر کیلوگرم

(ریال)

اوره

2100

5/68

1000

نیترات آمونیوم مخلوط با فسفات

120

9/3

1000

دی آمونیوم فسفات

100

3/3

2000

سوپر فسفات تریپل

325

6/10

2000

سوپر فسفات ساده

50

6/1

1500

سولفات پتاسیم

150

9/4

2000

کود کامل ماکرو

200

5/6

3000

کود میکروبی فسفاته

20

7/0

3000

مجموع

3065

100

 

 

امروزه ، مدیریت جامع عناصر غذایی که در آن به عناصر فسفر، پتاسیم، گوگرد و عناصر ريزمغذي توجه بیشتری می شود، از مباحث عمده تحقیقات و سیاست گذاری کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان است (2).

 ولي متأسفانه در كشور ما به آن توجه جدي نشده و سالهاست كه عمده اعتبار 600 تا 1100 ميليارد توماني يارانه كود با اين استدلال كه كشاورزان عامي از توزیع كود سياه و سفيد رضايت بيشتري دارند، به خريد و توزیع اوره اختصاص داده شده است. در مقابل سهم كودهاي کامل در سبد توزیع يارانه بسيار كم و توزیع كودهاي آلي و بيولوژيكي نيز مقداری ناچيز مي باشد. اين نوع تصميم گيري بمانند آن است كه طبيب، تجويز دارو را به خود بيمار واگذار نمايد. به هرحال آنچه مسلم است نحوی اعطای اعتبار بسیار سنگین یارانه کود و تاثیر آن در مهمترین بخش تولید کشور بایستی بطور جامع و با مطالعه عمیق و در یک کارگاه تخصصی صورت گیرد تا فرهنگ مصرف كود اصلاح گردد.

 

ضرورت تولید و مصرف كود كامل(ماكرو)

اگرچه در روند تولید کودهای کامل در گذشته بدلائلی کاستی هایی نیز وجود داشت که خوشبختانه امروزه مرتفع گردیده، ولی حذف و کاهش آن از کودهای یارانه ای در همان زمان نیز یک تصمیم جامع نگر نبوده و به دلایل زیادی در راستای منافع ملی نبوده و نیست. این موضوع از دو بعد یکی اقتصادی و اجتماعی و دیگری اثر بخشی در تولید محصولات کشاورزی  قابل بحث است.

 

 

 

الف- اثرات تولید و مصرف کود ماکرو از دیدگاه کشاورزی و اقتصادی

 از سوی دیگر تبدیل کودهای تک عنصری بویژه اوره به کودهای کامل ماکرو اثرات مثبت دیگری نیز به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به افزایش کارایی مصرف نیتروژن با کاهش اتلاف تصعید گازی آمونیاک، بهبود تعادل عناصر غذایی،  صرفه جویی در هزینه کارگری، سوخت و استهلاک در مرحله کود پاشی، حذف رانت و قاچاق اوره یارانه ای در مصارف غیر کشاورزی و همچنین ارجحیت مصرف در مزارعی(دیم) که به هر دلیل توصیه کود بر مبنای تجزیه خاک صورت   نمی گیرد اشاره کرد. استفاده از كودهاي کامل محتوی ریز مغذی به دليل تغذیه متعادل در کنترل بیماری های گیاهی نيز تاثیر گذار است. همچنين کودهای کامل افزون بر عناصر غذایی اصلی برای اختلاط با عناصر ريز مغذي و رفع نیاز گیاه نیز بسیار مناسب می باشند. ذکر این نکته ضروری است که در برتری کود کامل ماکرو نسبت به کودهای تک عنصری می بایست به افزایش تولید محصول بدست آمده و بهبود درآمد کشاورزان نیز اشاره نمود.

 

ب- ضرورت تولید کود ماکرو از ديدگاه اقتصادی و اجتماعی

 تولید کود کامل ماکرو بر اساس فرمول فعلی 1-15-8-15 (N-P2O5-K2O-Zn) و تهیه مواد اولیه به قیمت غیر یارانه ای با سرمایه و هزینه تولید کننده و فروش این کود به دولت به قرار هر کیلو 6350 ریال (با توجه به قرار داد اخیر شرکت خدمات حمایتی با تولیدکنندگان کود) و با توجه اشتغال مستقیم ایجاد شده به ازای تولید هر 150 تن کود کامل ماکرو حداقل یک نفر در نظر گرفته شود توجیه اقتصادی و اجتماعی آن به شرح زیر می باشد ( جدول 4).

 

 

جدول 4-  شرح هزینه برای تولید یک کیلوگرم کود کامل ماکرو .

شرح هزینه

قیمت

(ریال)

درصد هزینه

هزینه 500 هزار تن

(میلیارد ریال)

خرید مواد اولیه و بسته بندی با قیمت آزاد

4800

6/75

2400

دستمزد مستقیم تولید خالص پرداختی

450

1/7

225

پرداخت به تامین اجتماعی، دارایی و سایر حقوق دولتی

180

8/2

90

هزینه های بانکی و مالی از مرحله خرید مواد اولیه تا دریافت بهای کالا

175

8/2

5/87

هزینه حمل مواد اولیه به کارخانه و کالای تولیدی به مقصد

350

5/5

175

هزینه انرژی و استهلاک کارخانه

115

8/1

5/57

سود تولید کننده و موارد پیش بینی نشده

280

4/4

140

جمع

6350

100

3175

 

همانطور که ملاحظه می شود به استثنای هزینه ردیف آخر(سود تولید کننده و موارد پیش بینی نشده) بقیه موارد شامل 1/81 درصد هزینه مستقیم تهیه مواد اولیه و حمل، 1/7 درصد هزینه کارگری وایجاد اشتغال و 6/5 درصد حقوق دولتی برگشتی به خزانه ، هیچکدام ماهیت اتلاف منابع نداشته و مستقیم و غیر مستقیم اثرات سازنده ای در اقتصاد کشور خواهند داشت. افزون برآن آثار مثبت اجتماعی ناشی از اشتغال و کاهش فقر و جرائم را نیز از نظر نباید دور داشت.

با توجه به موارد فوق صرفه جویی ریالی حاصل از افزایش کارایی نیتروژن ( معادل کود اوره با قیمت آزاد) و نیز کاهش هزینه بیمه بیکاری برای تولید 500 هزار تن کود کامل ماکرو (حداقل 3333 نفر در سال) و سایر منافع ملی، مبلغی در حدود 586 میلیارد ریال می گردد. اين در حالي است كه يكي از عوامل عمده افزايش تولید محصولات كشاورزي در تركيه و تايلند نيزجايگزيني اين نوع كودها با كودهاي تك عنصري گزارش شده است(3).

 

مشکلات و موانع تولید کود در ایران

 

با توزیع یارانه کود تولید کنندگان قادر به رقابت و تولید و فروش کود دیگری به قیمت آزاد و در مقیاس وسیع نمی باشند و این امر موجب کندی رشد و نوآوری در صنعت کود گردیده است و بهمین دلیل تولید کنندگان کود عمدتاً وابسته به خرید های دولتی میباشند و ناچاراً بدلیل سرمایه گذاری انجام شده و بدهی بانکی بایستی تسلیم شرایط یک طرفه خریدار دولتی باشند. بطوریکه در قرارداد سال 89، ناچار شده اند بدون دریافت پیش پرداخت،  از طریق وام بانکی و غیر بانکی سرمایه سنگین تهیه مواد اولیه را تأمین نموده و مسیر پر هزینه و دارای ریسک ناشی از تحریم را برای خرید مواد اولیه بپذیرند و دریافت بهای کالای آنان نیز حداقل پس از 6 ماه سرمایه گذاری در صورت وجود اعتبار خواهد بود.

مظافاً اینکه بدلیل ناچیز بودن سهم کود ماکرو، ناچاراً بایستی با حداکثر 20 درصد ظرفیت واحد تولیدی کار نمایند و همین امر قیمت تمام شده و هزینه ها را افزایش میدهد.

 

راهكارهاي پیشنهادي

از نظر تغذيه متعادل گياه از آنجا که هنوز توصيه كودي در بسياري از مزارع  بر اساس تجزيه خاك صورت نمي گيرد  استفاده از كودهاي كامل مناسب منطقه و محصولات مورد كشت به عنوان كود پايه نسبت به كودهاي تك عنصري برتري دارد. البته كاهش تردد ماشين آلات كشاورزي و صرفه جويي در سوخت و استهلاك و هزينه ها را نيز نبايد از نظر دور داشت. بر اين اساس، اينك كه تحول بزرگ اقتصادي در کشور آغاز شده است، براي استفاده از كودهاي کامل ماكرو به همراه کودهای آلی و زیستی به منظور جایگزینی بخشي از كودهاي شيميايي تک عنصری، استفاده بهينه از منابع داخلی، حفظ محیط زیست و پایداری در تولید موارد زیر پیشنهاد مي گردد.

1.   در حال حاضر كه هنوز فرهنگ مصرف كود بر اساس تجزيه خاك فراگير نشده است و يارانه كود همچنان برقرار بوده و تا زماني كه سياست دولت در توزيع كود به قيمت يارانه اي است، با توجه به محاسبات توجيهي انجام شده، سهم بیشتری(حداقل 15 درصد كود مصرفي كشور در سال)  به تولید و توزیع انواع كودهاي کامل و نیز آلی و زیستی اختصاص داده شود و توزیع كود يارانه اي تک عنصری بصورت منطقي اصلاح و تعديل شود بطوری که طی سه سال با افزایش قیمت اوره و فسفات بتدریج این کودها از سبد یارانه خارج گردد.

2.   به منظور دسترسی آسان و كم هزینه کشاورزان به انجام آزمایش خاك و گیاه و همچنین ترویج مصرف بهينه كود، آزمايش خاك بصورت رايگان و يارانه اي انجام شود. بر اين اساس مي بايست براي كليه كشاورزان كارت هوشمند نهاده صادر و بخشي از از يارانه بدون حق برداشت و تنها براي آزمايش و خريد كود متناسب با مقدار كشت و نوع آن واريز گردد.

3.   قانون جامع كود با سرعت بيشتري نهايي و بصورتي تدوين گردد كه در آن بخش خصوصي متولي اصلي تولید و تامين و توزیع كود بوده و تنها نظارت و كنترل بر كيفيت به عهده دولت باشد.

4.   از آنجائیکه كود، كالايي است كه با سلامت جامعه و دسترنج كشاورزان در ارتباط مستقيم می باشد، برای تولید ، واردات و فروش آن قوانین و مقرراتی لازم است که مقدار عناصر غذایی و کیفیت حامل های آنها، روی بسته بندی درج شده و نظارت گردد. بدين منظور وجود يك نهاد تخصصي براي تنظیم قوانین و كنترل كيفيت كود ضروري است تا با حذف کالاهای غیر مطمئن از بازار، از کشاورز و تولیدکننده معتبر حمایت نماید.

منابع مورد استفاده

1.      دفتر آمار و فناوري اطلاعات. 1388. آمارنامه كشاورزي .جلد دوم. وزرات جهاد كشاورزي، تهران، ايران.

2.      بای بوردی، م. و ح. سیادت. 1384. کشاورزی، کودها و محیط زیست. (ترجمه). انتشارات نزهت. تهران، ایران.

3.      ملكوتي، م. ج.، م. نفيسي، وب. متشرع زاده.1380.عزم ملي براي توليد كود در داخل كشور گامي ارزنده بسوي خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار. وزارت جهاد كشاورزي. نشر آموزش كشاورزي.550 صفحه، كرج ، ايران

 ورمی کمپوست vermicompost

دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ ساعت : 17:32 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
دولت مکلف به اختصاص 35 درصد از اعتبارات نهاده های کشاورزی به کودهای آلی و زیستی است.


دولت مکلف به اختصاص 35 درصد از اعتبارات نهاده های کشاورزی به کودهای آلی و زیستی است.

عضو هیات مدیره انجمن کودهای زیستی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این مطلب گفت: در مصوبه ای که برای پرداخت یارانه به بخش کشاورزی توسط دولت منتشر شد، پرداخت یارانه به کودهای آلی و زیستی نیز در کنار کودهای شیمیایی مورد تصریح قرار گرفته است.

لازمی زاده افزود: بر اساس تصریح ماده 104، 60 و 65 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است طی سال جاری 35 درصد اعتبارات اختصاص یافته به کود را به کودهای آلی و زیستی پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: در مصوبه دولت برای اختصاص یارانه به بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده نسبت به توزیع و قیمت فروش انواع کود با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی، یارانه های اختصاصی را پرداخت کند.

لازمی زاده ادامه داد: در برنامه پنج ساله چهارم نیز دولت متعهد شده بود 10 درصد از اعتبار کودهای شیمیایی را به بخش آلی و زیستی اختصاص دهد که به علت عدم تخصیص کامل، اعتباری به این بخش پرداخت نشد.

وی تصریح کرد: اما بر اساس تکالیف تصریح شده مجلس به دولت در برنامه پنجم توسعه، باید 35 درصد اعتبارات کودهای کشاورزی به کودهای آلی و زیستی اختصاص پیدا کند.

 

پرداخت سهم کودهای آلی و زیستی لازم الاجراست

فعال بخش خصوصی از برگزاری جلسات مشترک این اتحادیه با اعضای کمیسیون کشاورزی خبر داد و یادآور شد: در جلسه ای که با حضور فعالان بخش خصوصی و وزیر جهاد کشاورزی و رییس کمیسیون کشاورزی برگزار شد، دولت مکلف شد نسبت به پرداخت سهم کودهای آلی و زیستی مطابق با بودجه سالانه اقدام کند.

لازمی زاده تاکید کرد: کودهای آلی و زیستی که اکنون در کشور تولید می شود، پاسخگوی نیاز کشور است و با تقویت و حمایت واحدهای تولیدکننده، امکان افزایش تولید نیز وجود دارد.

گفتنی است، در جزئیات مصوبه جدید هیات وزیران برای یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی به استناد اصل 138 قانون اساسی و جدول ردیف 520000 اعتبارات نهاده ها و عوامل تولید در طول سال جاری لازم الپرداخت شده است./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان
۱۳۹۰/۶/۱۸  شمسی       

 ورمی کمپوست vermicompost

موضوعات مرتبط: ورمی کمپویت
دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ ساعت : 17:25 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
انواع کودها و مقدار مصرف ان
 
1-کود های آلی
2- کود های معدنی

1-کودهای آلی
1-1-کودهای جامد:و‌‌رمی کمپوست  کود مرغ،اسب،گاو،گوسفند،پودر استخوان،پودر خون،سم،شاخ،پشم و..........
1-2-کودهای مایع:شامل ادرار حیوانات.ورمی واش
1-3-کودهای گیاهی:اندام های پوسیده گیاهان (خاک برگ)
1-3-1-خاک برگ معمولی
1-3-2-تورب (پیت)Peat
1-3-3-لومLoem
1-3-4-کمپوستCompost
1-3-5-خاک جنگلی
1-3-6-کود سبز

ورمی کمپوست باغ کود

2-کودهای معدنی
2-1-عناصر پر مصرف(کربن-اکسیژن-ئیدروژن-کلسیم-منیزیم-ازت-فسفر-پتاسیم-گوگرد)
2-2-عناصر کم مصرق(بور-کلر-مس-آهن-منگنز-مولیبدن-روی)  
 

ورمی کمپوست باغ کود


 
مدیریت  
کودها :
 انواع کود :
   کودهای طبیعی : خاک برگ ، گوسفندی ، گاوی ، اسبی ، مرغی ، پوکه معدنی ، کومپست  و . . .
   کود های جامد : NPK یا 20-20-20 ، پتاس ، فسفات ، سوپرفسفات ، اوره ، ازت ، آهن و . . .

ورمی کمپوست باغ کود

   کود آهن جامد :
    موارد و میزان مصرف کود آهن جامد :  
 

ورمی کمپوست باغ کود


محصول میزان مصرف *   
نهال های جوان (درختان میوه) 10 تا 15 گرم برای هر نهال   
درختان میوه در شروع دوره باردهی 20 تا 40 گرم برای هر درخت   
درختان میوه در مرحله باردهی کامل 70 تا 150 گرم برای هر درخت   
درختان بزرگ (غیر مثمر) 100 تا 200 گرم برای هر درخت   
انگور و کیوی 10 تا 50 گرم برای هر اصله   
نهالستان مرکبات 5 گرم در هر متر مربع   
نهال های جوان (مرکبات) 20 تا 40 گرم برای هر نهال   
درختان (مرکبات) در مرحله باردهی کامل 40 تا 80 گرم برای هر درخت   
چمن و گیاهان زینتی 2 تا 5 گرم در هر متر مربع   
سبزیجات 2 تا 3 کیلوگرم در هر هکتار   
توت فرنگی 2 تا 3 کیلوگرم در هر هکتار   
صیفی جات 2         تا 3 کیلوگرم در هر هکتار 
                     *هر قاشق مرباخوری را می توان 5 گرم فرض نمود .
    زمان مصرف : مناسب ترین موقع مصرف در مورد گیاهان دائمی ، قبل از شروع فعالیت مجدد گیاهان (اوایل بهار) می باشد .
    سازگاری : کود آهن جامد را می توان (در سیستم آبیاری قطره ای) با سایر کودهای خشک و یا مایع مخلوط نمود و از طریق خاک مصرف کرد .
    طزر مصرف :
1.       درختان و بوته ها : میزان کود آهن جامد لازم را در سایه انداز درختان بطور یکنواخت بپاشید ، سپس بوسیله شن کش آن را به زیر خاک برده و بطور معمول آبیاری کنید . در سیستم آبیاری قطره ای می توان میزان کود آهن جامد لازم را در آب حل کرده و در اختیار گیاهان قرار داد .
2.       نباتات زراعی : مقدار کود آهن جامد لازم را روی خطهای کشت با خاک مخلوط کرده و سپس مزرعه را ترجیحا با روش باران مصنوعی آبیاری کنید .
    نکات :
1.       کود آهن جامد را نباید بصورت محلول از طریق شاخ و برگ گیاهان کودپاشی نمود .
2.       از مخلوط کردن کود آهن جامد با سموم حاوی فلزات سنگین مانند فراورده های مسی خودداری کنید .
 
   کود های قطره ای : مخصوص گیاهانی که در آبند مانند بامبو

ورمی کمپوست باغ کود


   هورمونها : ریشه زا و . . .
   کودهای قرصی : می توانید با استفاده از کودهای کامل قرصی هر شش ماه یکبار گیاهان خود را بطور دائم شاداب نگه دارید.)
   کودهای  مایع :
    آشنائی با کودهای مایع :
     کود مایع اولین بار در سال 1284 شمسی در کشور فرانسه مورد استفاده قرار گرفت و به مرور زمان در دیگر کشورهای اروپا شناخته شد و در قاره آمریکا در سال 1308 شمسی مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج در سایر کشورهایی که در کشاورزی پیشرفته بودند مورد استفاده قرار گرفت.
     محلولپاشی کودهای مایع مخصوصا در خاکهایی که مشکل PH دارند مؤثرتر است . تحقیقات دانشگاه میشیگان آمریکا در سال 1950 میلادی در پروژه ای بنام تحقیق زراعی متدهای اتمی جذب عناصر از طریق برگ گیاهان را ثابت کرد و در ادامه این تحقیقات دریافتند که جذب عناصر و مواد غذائی بصورت آبیاری از طریق ریشه بسیار کمتر از شیوه محلولپاشی می باشد .
     مزایای محلولپاشی با کود مایع :
1.       افزایش عملکرد
2.       مقاومت به آفات و بیماریها
3.       بهبود مقاومت به تنش خشکی
4.       افزایش کیفیت
5.       کمک به افزایش جذب عناصر از خاک
6.       استفاده از کود مایع همزمان با سموم سبب افزایش تاثیر سموم خواهد شد
انواع کودهای مایع:
  مخصوص سبزیجات و صیفی جات                                   مخصوص درختان میوه
  مخصوص کلیه مزارع و گلخانه ها (کامل)                        میکرو مرکب
  ماکرو کامل (NPK) ، فسفات ، پتاس                               کلات مس ، روی ، منیزیم ، منگنز ، کلسیم ، آهن ، بر
 
فواید و روش مصرف کود های مایع (کامل - اصلی) :

ورمی کمپوست باغ کود

محصول

فواید

میزان مصرف

زمان مصرف

صیفی جات

ظاهر سالمتر گیاه ، مقاومت بیشتر ، نشاء

سبزتر ، افزایش سختی گیاه ، مقاومت گیاه به بیماریها ، افزایش تعداد پنجه ها و زودرسی محصول

رقیق کردن 2

میلی لیتر آب بصورت محلول پاشی

10

الی 15 روز پس از جوانه زدن و بعد از گل دهی ، حداقل سه نوبت در طول دوره رشد

گوجه فرنگی

افزایش تعداد و اندازه میوه ، زود رسی میوه ، پر محصولی در فصل میوه دهی و مقاومت به بیماریها

1

الی 2 لیتر در هکتار

25

الی 30 روز پس از نشاکاری تا زمان تشکیل میوه ، حداقل سه نوبت محلول پاشی

کلم پیچ ، گل کلم

افزایش تعداد و اندازه میوه ، زود رسی میوه ، پر محصولی در فصل میوه دهی و مقاومت به بیماریها

1

الی 2 لیتر در هکتار

25

الی 30 روز پس از نشاکاری

باقلا ، لوبیا نخود فرنگی

افزایش اندازه غلاف و همچنین دانه ها ، افزایش مقاومت به بیماریها

1

الی 2 لیتر در هکتار

در زمان گلدهی و در زمان تشکیل میوه

فلفل

کاهش در گل ریزی ، رنگ بهتر و جذاب تر میوه با طعم و عطر بهتر

1

الی 2 لیتر در هکتار

25

الی 30 روز پس از نشاکاری تا زمان گلدهی

سیر ، پیاز

شکل ظاهری بهتر و تراکم بیشتر بافت میوه ، بزرگتر شدن میوه ، مقاومت بیشتر به بیماریها

1

الی 2 لیتر در هکتار

30

روز پس از رویش

سیب زمینی

افزایش اندازه غده ، مقاومت به بیماریها ، افزایش قطر غده ، مقاومت به

Lodging (کاهش چشمکهای روی غده)

1

الی 2 لیتر در هکتار

7

الی 10 روز پس از اولین جوانه تا زمان گلدهی حداقل سه نوبت

برنج

گل دهی منظم و متحدالشکل ، مقاومت به

Lodging ، افزایش طول خوشه و افزایش دانه ها و جلوگیری از ورس (خوابیدگی)

1

الی 2 لیتر در هکتار

در خزانه بعد از نشاء ، زمان پنجه زنی و زمان به خوشه رفتن

گندم ، جو

افزایش مقاومت به یخ زدگی و سرما ، افزایش تعداد پنجه ها و افزایش طول خوشه و درشتی دانه ها و جلوگیری از ورس (خوابیدگی)

1

الی 2 لیتر در هکتار

در زمان پنجه زدن ، در زمان به خوشه رفتن

ذرت

پر دانه بودن محصول ، سفت و محکم ایستادن ساقه محصول ، افزایش طول ساقه

1

الی 2 لیتر در هکتار

30

الی 40 روز پس از رویش تا زمان تشکیل میوه ، حداقل سه نوبت

انگور

رنگ بهتر محصول و درشتی دانه ها محصول ، افزایش میزان قند میوه ، جلوگیری از ریزش گلها

1

الی 2 لیتر در هکتار

در زمان رویش برگها تا تشکیل غوزه حداقل سه نوبت

نیشکر

کلروزیس ایجاد شده توسط عدم تعادل

مواد غذائی را کاهش می دهد ، افزایش میزان قند محصول

1

الی 2 لیتر در هکتار

حداقل سه نوبت در طول دوره رشد

پنبه

کاهش ریزش غوزه ، متحدالشکل نمودن غوزه ها ، افزایش طول الیاف و افزایش عملکرد و به دلیل داشتن میکروالمنت ها غوزه پنبه را بزرگ می کند

1

الی 2 لیتر در هکتار

از 4 تا 6 برگی تا زمان تشکیل غوزه حداقل سه نوبت

چای

فعال نمودن بافت در نتیجه افزایش تعداد جوانه ها در هر ساقه و افزایش وزن هر جوانه و در نتیجه تولید بیشتر

1

الی 2 لیتر در هکتار

در زمان تشکیل برگها

قلمه ها

سرعت بخشیدن و حمایت عملیات گیاه در هنگام پیوند زدن ، بریدن و خواباندن

1

الی 2 لیتر در هکتار

بعد از پدیدار شدن جوانه ها

گل ها

تقویت گیاه در تشکیل گل و افزایش اندازه گلها

1

الی 2 لیتر در هکتار

در هنگام شکل گیری غنچه ها

درختچه ها و بوته ها

سلامت بخشیدن به شکل ظاهری بوته ها و درختچه ها

1

الی 2 لیتر در هکتار

در هنگام قلمه زدن

چغندر قند

افزایش عملکرد محصول و همچنین افزایش عیار قنددر محصول

1

الی 2 لیتر در هکتار

1

ز 4 تا 6 برگی تا زمان تشکیل غوزه حداقل سه نوبت

درختان میوه ،

پسته ، مرکبات و کیوی

افزایش عملکرد محصول ، افزایش خاصیت انبارداری میوه ها و مقاوم نمودن درختان به آفات و امراض

2

الی 5/2 در هزار

از اوایل بهار تا زمان تشکیل میوه حداقل سه نوبت

 

استفاده از کود فسفر موجب توسعه ریشه گیاه و کمبود آن سبب دیررس شدن محصول می گردد .

تاثیر کود پتاس بر درختان میوه بهبود طعم ، رنگ ، ماندگاری میوه ، افزایش مقاومت درخت به سرمازدگی ، خشکی ، شوری خاک و بطور کلی تنشهای محیطی می باشد .

استفاده از کود کلات کلسیم سبب استحکام دیواره سلولی محصول شده و انبارپذیری محصول را افزایش می دهد .

مقادیر مورد نیاز کلات کلسیم و منیزیم همراه با کودهای اصلی بصورت مکمل :

محصول

کلات کلسیم (سی سی)

کلات منیزیم (سی سی)

درختان میوه

100

-----

گندم ، جو

300

250

خیار ، گوجه فرنگی

300

-----

پیاز

-----

350

برنج

125

175

سبزیجات

250

350

سیب زمینی

350

500

انگور

-----

250

سیر

-----

125

پسته

200

-----

زیتون بارور

-----

-----

زیتون غیر بارور

-----

-----

هندوانه و خربزه

250

150

گلهای زینتی

-----

100

آفتابگردان

150

125

مرکبات

150

250

کیوی

150

150

یونجه ، شبدر

125

125

چمن

-----

-----

درختان جنگلی و غیر بارور

-----

-----

کلزا

125

-----

ذرت

125

-----

پنبه

125

125

چغندر قند

-----

500

 ورمی کمپوست vermicompost 

شنبه دهم دی ۱۳۹۰ ساعت : 2:38 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
خرید و فروش کرم ورمی کمپوست redworm

کرم های خاکی را از نظر علمی موجوداتی متعلق به رده الیگوکتا ، کلاس Chaetopoda  ، و شاخه ی Annelida تقسیم بندی می کنند .

در این شاخه 1800 گونه کرم خاکی در 5 خانواده گروه بندی می شوند که این 1800 گونه در سرتاسر جهان پراکنده شده اند . شایع ترین کرم های خاکی موجود در آمریکای شمالی ، اروپا و آسیا متعلق به خانواده ی Lumbricidae می باشد که این خانواده خود 220 گونه دارد . طول اکثر این کرم های خاکی بین 5 تا 10 سانتی متر است اما گاهی از چند میلیمتر تا یک متر هم مشاهده شده است . از میان این همه گونه ی کرم خاکی فقط تعداد معدودی از لحاظ تجاری اهمیت دارند .کرم های خاکی شب کار!

این نوع کرم های خاکی در ایالات متحده شمالی به وفور یافت می شوند و می توان در شب از مزارع و چمنزار آن ها را جمع آوری و عمدتا جهت مصارف ماهیگیری به طور تجاری استفاده نمود .

این کرم ها اگر چه از لحاظ ماهیگیری مورد توجه هستند اما به صورت تجاری تولید و تکثیر نمی شوند زیرا سرعت تولید مثل آن ها پایین بوده و نیازمند مراقبت های ویژه و خاصی هستند .

 

کرم های باغ

این کرم ها چندان بارور نبوده و مصرف تجاری چندانی ندارند و بیشتر در مصارف ماهیگیری و شخصی مورد استفاده قرار می گیرند .

کرم های موجود در کود ها

این نوع کرم ها را معمولا با نام های خاصی می شناسند مثل :

1- red wrigglers

.

.

2- brandleings

3- angle worms

.

4- redworm ( این نوع کرم ها کمی متفاوت بوده و از لحاظ رنگ و اندازه از خویشاوندان خود تیره تر و بزرگ تر می باشند . )

این نامگذاری ها به خاطر حرکات پیچ و تاب دارشان در هنگام حرکت در شب می باشد . کشاورزان و باغداران برای تولید کود بیشتر از این نوع کرم ها استفاده می کنند و برای ورمی کمپوست این نوع کرم ها بسیار عالی می باشند . کسانی که تولید کنندگان ورمی کمپوست در سطح تجاری می باشند از این کرم ها بیشتر استفاده می کنند و 4 گروه کرم های بالا بیش از 80 درصد کرم های تولید شده تجاری را در برمی گیرند . کرم های بالا در محیط های مختلف قادر به ادامه حیات و رشد و نمو می باشند و تقریبا می توانند از هر نوع ماده ی آلی در خاک و یا تجزیه ی بقایای برگ های موجود در سطح خاک تغذیه کنند .

سیستم گوارشی این کرم ها به طور مختصر به این صورت است که مواد بلعیده شده در معده ی این کرم ها به خوبی مخلوط شده و از سیستم گوارشی عبور خود عبور داده و بر روی آن مواد شیرابه های حاوی آنزیم جهت هضم غذا ترشح نموده و این شیرابه ها به خوبی با مواد آلی مخلوط می شوند . این شیرابه ها ی هضمی  اسید آمینه ، قند و دیگر مولکول های آلی کوچکتر را از بقایای مواد آلی آزاد و به مولکول های شکسته و ساده تبدیل می کنند که از فضای روده کرم جذب شده و جهت تامین انرژی و برطرف نمودن احتیاجات بدن کرم مصرف می گردد .

بقایای آلی مصرفی کرم های خاکی اغلب شامل پروتوزوئرهای زنده ، نماتد ها ، قارچ ها و دیگر میکروارگانیسم ها و نیز گیاهان پوسیده و فضولات حیوانات می باشد . اما معمولا کرم های خاکی تجاری به هیچ چیزی رحم نمی کنند و تقریبا هر چیزی که سد راهشان قرار بگیرد را مورد عنایت قرار داده و نوش جان می کنند! منبع سایت ایران سیتروس

 ورمی کمپوست vermicompost

سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ ساعت : 20:48 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
بازاریابی فروش کرم و مود الی ورمی کمپوست


http://www.intelligentmarketing.ir/wp-content/uploads/2009/12/market3.gif.jpg

با سلام خدمت دوستان عزیز با توجه به این که یکی از مشکلات عمده و مهم تولید کنندگان عزیز بازاریابی فروش و پیدا کردن خریدار محصولات خود هستند

ما بر ان شدیم که با تجربه و دانش خود به شما در زمینه ی بازاریابی الکترونیک و همینطور ترویج استفاده ی از ورمی کومپوست به شما عزیزان اموزش های لازم را بدهیم

ما با یک سری مقالات الکترونیک در مرود بازار یابی محصولات و مطالاعات روانکاوی در مورد ذهنیت کشاورزان عزیز و همین طور راه اندازی سایت اینترنتی برای فروش محصولات شما

اماده ارائه ی هر گونه مشاوره به شما عزیزان هستیم

با توجه به این که این محصول یک پدیده ی جدید و نوین در عرصه ی بازار کشوری هست شما عزیزان باید با روشهای فروش و همینطور تبلیغات کارآ و مفید اشنا شوید

ما به شما کمک میکنیم با سیستم بازاریابی نوینی که داریم شما با تمام مراحل فروش اشنا شده ونیازهای مشتری و کشاورزان عزیز را درک کنید

برای دریافت مقالات بازاریابی و همینطور مشاوره در مورد بازاریابی فروش و احداث سایت اینترنتی برای فروش با شماره ی زیر تماس بگیرید.

09355055079

مهندس احمد یزدانی


یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ ساعت : 12:42 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
دانلود مقاله های در مورد ورمی کمپوست برای خواندن مقاله ی کامل ترجمه شده با شماره ی 09355055079 مهندس احمد یزدانی تماس بگیرید
در زیر فقط    ABSTRACT مقالات هست برای اطلاعات بیشتر و ترجمه ی کامل مقاله با ما تماس بگیرید
با تشکر فراوان از مهندس رضا مالمیر به خاطر جمع اوری و ترجمه ی مقالات معتبر ورمی کمپوست


..............................................................................................................................................

 

 

ABSTRACT                                                     

The study investigated the bioaccumulation of Cu, Zn, Pb and Cd in Eisenia fetida fed on pig manure in greenhouse, and its relationship to bioavailability of these elements in pig manure. Metals in exchangeable, carbonates-bound and Fe–Mn oxides-bound fractions obtained by sequential extraction were considered to be bioavailable. The bioaccumulation factors (BAFs) of E. fetida to heavy metals were Cd (2.749 ± 0.441), Zn (0.594 ± 0.200), Pb (0.274 ± 0.101) and Cu (0.076 ± 0.030). Variations in the Pb and Cd concentrations of E. fetida were best explained by the concentration of exchangeable fraction, while that of Cu was best explained by the concentrations of exchangeable and Fe–Mn oxides-bound fractions. The concentration of Zn in E. fetida depended strongly on the concentrations of exchangeable, carbonates-bound and Fe–Mn oxides-bound fractions. Further nonlinear regression analysis revealed the positive logarithmic relationship between the BAF and the exchangeable metal concentration of pig manure.                                    

تحقیقات بدست آمده در جمع آوری زیستی مس,روی,سرب,و کادمیوم و تغذیه ی ایزینا فتیدا در کود خوک در

گلخانه وارتباط خود در فراهمی زیستی این المنت ها در کود خوک می باشد.

فلزات در تعویض ,کربنات ها و اکسید های آهن منگنز تا حد فراکسیون بدست آمده توسط استخراج متوالی

محدود زیستی در نظر گرفته شد.فاکتوره ی جمع آوری زیستی در ایزینا فتیدا از فلزاات سنگین کادمیوم, روی,سرب,و مس بود.

اختلاف در غلطت سرب و کادمیوم ایزینا فتیدا بهترین توضیح از غلظت فراکسیون تعویض بوده در حالی که از

مس بهترین غلظت فراکسیون تعویض و اکسید های منگنز محدود به تشریح شده بود . غلظت  روی در ایزینا

فتیدا به شدت بر روی غلظت تعویض وابسته است.

کربناتها محدود و اکسید محدود آهن  و منگنز در فراکسیون قرار دارد.علاوه ر این تجزیه و تحلیل رگرسیون
غیر خطی لگاریتمی از رابطه ی مثبت بین (BAF) و غلظت فاز مبادله شده از خوک را نشان داد.

.....................................................................................................................


ABSTRACT                                                                 


The use of chemical irritants to harvest Eisenia fetida (Andrei) worms from high-density raising beds located at Alto Jahuel (Chile) was investigated. The best results were obtained with dilute solutions of formaldehyde (0.74, 0.925 and 1.11 gl−) or with dilute solutions of potassium permanganate (0.75, 1.00 and 1.25 g l−). The results were measured in terms of worms harvested, mortality rate, residual effect on the food substrate of worms, and the absence of these substances from worm meal, which is the final product.                                                            

استفاده از مواد محرک شیمیایی برای برداشت بالای ایزینیا فتیدا(آندره)از بستر های واقع در مکان آلتو در شیلی مورد استفاده قرار گرفت.

بهترین نتیجه با راه حل هایی از رقیق کردن فرمالدهید(0.74, 0.925 and 1.11 gl−)  ویا ره حلهایی با رقیق کردن پتاسیم پر منگنات

 1.00 and 1.25 g l−))بدست آمد.

نتایج  که محصول نهایی است در شرایط  برداشت از کرم ها,میزان مرگ و میر, اثرات باقی مانده از بستر مواد غذایی و عدم وجود این مواد در وعده ی غذایی کرم اندازه گیری شد.

..................................................................................................................................................................


ABSTRACT                                                       

 

An epigeic (surface dweller) earthworm species Eisenia fetida and an anecic (deep burrower) earthworm species Lampito mauritii have been tested for decomposition of kitchen waste plus cow dung. Chemical analyses of worm-worked substrates by both species showed g/kg increases in nitrogen, phosphorus and potassium and decreases in C/N and C/P ratios after 150 days of vermicomposting. However, organic carbon matter showed reduction in their amounts for 3–4 months and afterwards slightly increased up to 150 days. E. fetida produced 0.27%, 156%, 41% and 38% increases in organic carbon, nitrogen, phosphorus, and potassium as well as 61% and 29% decreases in C/N and C/P ratios as compared to control after 150 days of earthworm inoculation. In contrast, L. mauritii produced 14%, 102%, 33% and 42% increases in organic carbon, nitrogen, phosphorus and potassium as well as 43% and 14% decreases in C/N and C/P ratios as compared to control after 150 days of earthworm activity. There was moderate mineralization and faster decomposition by E. fetida in comparison to moderate mineralization and moderate decomposition by L. mauritii. The average numbers of cocoons and adults produced were greater by E. fetida than by L. mauritii after 150 days. These results indicate E. fetida may be a better adapted species for decomposition of kitchen waste plus cow dung under tropical conditions.

یک اپیج (سطح نشین )کرم خاکی گونه ی ایزینا فتیدا و یک انسیک(حفار عمیق)کرم خاکی گونه ی لمپیتو مائوریتی ,برای تجزیه ی زبا له های آشپز خانه به همراه کود گاو آزمایش شده ند.انالیز شیمیایی فعالیت کرم ها در بستر هر دو گونه نشان داد که افزایش نیتروژن ,فسفر,پتاسیم (گرم به کیلو گرم) و کاهش نسبت کربن به نیتروژن و کربن به فسفر پس از گذشت 150 روز از فرایند ورمی کمپوست را نشان داد.

اگر چه کاهش در مقدار ماده الی برای 3 تا 4 ماه و بعد از آن کمی افزایش رو  به بالا به مدت 150 روز نشان داده شد.

تولید ایزینا فتیدا %27,%156,%41و %38 افزایش در ماده کربن ,نیتروژن,فسفر,پتاسیم داشت همچنین

%61,%29,کاهش در میزان نسبت کربن به نیتروژن و کربن به فسفر , پس از  150 روز پس از تلقیح کرم خاکی.

در مقابل تولید  لمپیتو مائوریتی %14,%102,%33,و %43 و 514 کاهش در نسبت کربن به نیتروژن ,و

کربن به فسفر نسبت به کنترل بعد از 150 روز از فعالیت کرم خاکی داشته است.

متوسط معدنی و تجزیه توسط ایزینا فتیدا در مقایسه با متوسط معدنی و تجزیه توسط لمپیتو مائوریتی بعد از 150

روز سریعتر شده بود.

این نتایج نشان می دهد که گونه ی ایزینا فتیدا دارای سازگاری بهتری برای تجزیه ی زباله های آشپزخانه به

همراه کود گاوی تحت شرایط گرمسیری می باشد.
  .................................................................................................................................................

 

ABSTRACT                                                   

 

Vermicompost has been promoted as a viable alternative container media component for the horticulture industry. The purpose of this research was to investigate the use of vermicompost at different points in the production cycle of tomato, marigold, pepper, and cornflower. The incorporation of vermicompost of pig manure origin into germination media up to 20% v/v enhanced shoot and root weight, leaf area, and shoot:root ratios of both tomato and French marigold seedlings; however amendment with vermicompost had little influence on pepper and cornflower seedling growth. Moreover there was no effect on the germination of seed of any species. When seedlings of tomato, French marigold, and cornflower were transplanted into 6-cell packs there was greater plant growth in media amended with vermicompost compared to the control media, and the greatest growth when vermicompost was amended into both the germination and transplant media. This effect was increased when seedlings in the transplant media were irrigated with water containing fertilizer.

 

ورمی کمپوست به عنوان یک جایگزین مناسب محتوی کشت برای صنعت باغداری ترویج یافته است.هدف از این پژوهش تحقیق در مورد نقاط مختلف چرخه ی تولید گوجه فرنگی,گل جعفری,فلفل,جوانه ی ذرت می باشد.

اختلاط ورمی کمپوست با کود خوکی منشا افزایش رویش تا 20 درصد حجمی حجمی در ساقه,و وزن ریشه, سطح برگ, و نسبت رویش ریشه است.

هر دو گوجه فرنگی و نهال گل جعفری فرانسوی,اگر چه اصلاح با ورمی کامچوست تاثیر کمی بر روی رشد فلفل و بذر جوانه ی ذرت دارد.

علاوه بر این هیچ تاثیری بر روی جوانه زنی بذر از هر گونه نداشت.

هنگامی که نهال گوجه فرنگی ,گل جعفری فرانسوی,و جوانه ی ذرت با 6 بسته ی سلولی پیوند داده شده اند.

رشد گیاه در کشت های اصلاح شده با ورمی کامپوست بیشتر شده بود. در مقایسه با کشت های کنترل و بیشترین رشد زمانی است که ورمی
کمپوست  با هر دوی جوانه زنی و پیوند کشت گیاهی اصلاح شده باشد

.............................................................................................................................................

 

ABSTRACT                                                       

 

Vermicompost has been promoted as a viable alternative container media component for the horticulture industry. The purpose of this research was to investigate the use of vermicompost at different points in the production cycle of tomato, marigold, pepper, and cornflower. The incorporation of vermicompost of pig manure origin into germination media up to 20% v/v enhanced shoot and root weight, leaf area, and shoot:root ratios of both tomato and French marigold seedlings; however amendment with vermicompost had little influence on pepper and cornflower seedling growth. Moreover there was no effect on the germination of seed of any species. When seedlings of tomato, French marigold, and cornflower were transplanted into 6-cell packs there was greater plant growth in media amended with vermicompost compared to the control media, and the greatest growth when vermicompost was amended into both the germination and transplant media. This effect was increased when seedlings in the transplant media were irrigated with water containing fertilizer.

 

ورمی کمپوست به عنوان یک جایگزین مناسب محتوی کشت برای صنعت باغداری ترویج یافته است.هدف از این پژوهش تحقیق در مورد نقاط مختلف چرخه ی تولید گوجه فرنگی,گل جعفری,فلفل,جوانه ی ذرت می باشد.

اختلاط ورمی کمپوست با کود خوکی منشا افزایش رویش تا 20 درصد حجمی حجمی در ساقه,و وزن ریشه, سطح برگ, و نسبت رویش ریشه است.

هر دو گوجه فرنگی و نهال گل جعفری فرانسوی,اگر چه اصلاح با ورمی کامچوست تاثیر کمی بر روی رشد فلفل و بذر جوانه ی ذرت دارد.

علاوه بر این هیچ تاثیری بر روی جوانه زنی بذر از هر گونه نداشت.

هنگامی که نهال گوجه فرنگی ,گل جعفری فرانسوی,و جوانه ی ذرت با 6 بسته ی سلولی پیوند داده شده اند.

رشد گیاه در کشت های اصلاح شده با ورمی کامپوست بیشتر شده بود. در مقایسه با کشت های کنترل و بیشترین رشد زمانی است که ورمی کمپوست  با هر دوی جوانه زنی و پیوند کشت گیاهی اصلاح شده باشد.


یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ ساعت : 12:40 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
 
کشاورزی ارگانیک ،کود الی ورمی کمپوست

organicfarming

اصلا کشاورزی ارگانیک چیست؟

در کشاورزی پایدار ، استفاده از کود زیستی به جای کودهای شیمیای این امکان را به ما میدهد که علاوه بر این که ما محیط زیستی پاک و بکر داریم از مزایای اقتصادی سودمند برای تولید محصول بهره ببریم

از انجایی که برای افزایش محصولات کشاورزی   در سالهای اخیر  از کودهای شیمیایی متونع استفاده شده

تا به حال کشاورزان علاوه بر هزینه سنگین این نوع کودها الودگی های زیست محیطی و همینطور اکولوژیکی را به وجود اورده اند که خیلی مخرب تر و زیان اور تر است

بدین منظور استفاده از کودهای زیستی یکی از راه کارهای مناسب برای این هدف مهم میباشد

کودهایی که حاوی مواد مغذی برای گیاه میباشد که کاملا به صورت الی بوده از این نوع کودها میتوان به کودهای حیوانی اشاره کرد

که شامل کودهای دامی ،کودهای خوک ،کودهای اسبی و .... میباشد

از انجایی که یکی از بزرگترین مشکل کشاورزان برای استفاده از این کودها ،

تخم علف هرزهایی است که بعد از منتقل کردن کود دامی  به زمین برای کشاورزان مشکل به وجود می اورد

و هزینه های زیادی را برای از بین بردن ان برای کشاورز متحمل میشود به طوری که حتی بعضی کشاورزان مجبور به اتش زدن علفهای هرز مانده  میشوند

اما ما با معرفی طلایی  که نه تنها همان خصوصیات بیلوژیک کودهای دامی را دارد بلکه به صورت خیلی بیشتر و مفیدتر حاوی مواد غذایی و عناصر است و از همه مهم تر این که دیگر مشکل تخم علف هرز به وجود نمی ایید و کودی کاملا الی و مفید برای خاک به وسیله کرمهای خاکی تولید میکند

manureMgmt

یکی دیگر از مشکلاتی که کشاورزان را تهدید میکند مشکل تخریب خاکهای زمین های کشاورزی است که در سراسر جهان این امر گسترده شده به طوری که طبق گزارش های اخیر سازمان بین الملی غذا (IFPRI)

40
٪ از زمین های کشاورزی در جهان به طور جدی تخریب شده است پس مدیریت خاک در بحث کشاورزی ارگانیک یا پایدار در اولویت قرار دارد و از انجایی که استفاده ی کودهای کشاورزی الی سطح مواد الی خاک را افزایش میدهد و باعث بهبود سختمان خاک میشود او از سوی دیگر  زهکشی و هوادهی بهتر خاک را سبب میشود باعث افزایش  فعالیت بیلوژکی خاک شده  و از ان سو هم عملکرد محصولات بالا رفت

نویسنده :احمد یزدانی


شرکت ما با هدف ایجاد جامعه ای سبز و کاملا سلامت پیش به سوی محصولات ارگانیک برده که ما در اینجا به معرفی کامل این نوع کود ورمی کمپوست کرده و در صورت تمایل شما برای راه اندازی فارم های تولیدی ورمی کومپوست اماده ی همکاری و مشاوره با شما عزیزان میباشد


مهندس احمد یزدانی(کارشناس باغبانی دانشگاه تهران ) و  همچنین مهندس رضا مالمیر(کارشناس علوم خاک دانشگاه تهران) با گروهی کاملا تخصصی اماده ی همکاری با شما عزیزان میباشد


شاید باور نکنید اما با یک مدیریت صحیح و بهره گیری از مشاوره های علمی صحیح و کاربردی در مورد تاسیس فارم ورمی کمپوست شما میتوانید با سرمایه ی خیلی اندک صاحب ثروتی دو چندان شده و از ان مهمتر شما کشور خود را به سمت کشاورزی ارگانیک چند قدم نزدیک تر کنید


در
ادامه مطلب توضیحاتی را در مورد ورمی کمپوست در اختیار شما عزیزان قرار میدهم

یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ ساعت : 12:37 | نویسنده : احمدیزدانی (ورمی کمپوست)
آخرین مطالب
درباره ما
انجمن متخصصان کشاورزی بساک با مدیریت مهندس احمد یزدانی از با سابقه ترین تولید کنندگان ورمی کمپوست در ایران بوده و سابقه تالیف کتاب ورمی کمپوست راه اندازی بیش از هزار فارم تولیدی از سال 87 تا به حال را داشته و ایشان تحصیل کرده از دانشگاه تهران بوده و فارم های تولیدی زیر نظر این کارافرین برتر با بهترین کیفیت کود ارائه شده طبق استاندارد رسمی کود ورمی کمپوست ایران بوده شما عزیزان برای مشاوره برای تولید کود و همین طور خرید بهترین کود ورمی کمپوست میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید
09355055079
09124655079
basakco.com@gmail.com
تولید سالیانه سه هزار تن ورمی کمپوست,فروش عمده ورمی کمپوست,فروش تناژ بالا و سنگین ورمی کمپوست
موضوعات
برچسب ها
پیوندهای روزانه
دیگر موارد